Transportföretag

I transportföretagskategorin har vi en huvudtyp av användare: lastbilens ägare. Oavsett om det är en enstaka lastbil eller ett större företag med ett stort antal lastbilar, så är behovet detsamma: att hitta rätt gods för transport från den senare avlastningsplatsen.

EUlogis är här för att göra just det. Det är ingen hemlighet att framgången hos transportföretag ligger i att ha så mycket gods för transport som möjlig på både dit och hemvägen. EUlogis portal söker igenom tillgängliga gods från staden/ regionen där transportföretaget har lastat av sitt lass så att det körs med så lite tom plats som möjligt, där igenom optimeras transportföretagets affärsmodell.

EUlogis skapar en win-win marknad för både lastare och transportföretag!