Lastare

Inom lastarkategorin så har vi två huvudtyper av användare: tillverkare och handlare. Att flytta varor från tillverkare till handlare är en logistiskt process från båda sidor. En behöver frakta varor som ska säljas medan den andra behöver skaffa lagret som ska säljas. Oavsett vad så är dessa två logistiska processer sammanlänkade, och genom att optimera logistiken i den här sektorn så kan det avsevärt påverka affärerna för både tillverkare och handlare genom att förflytta varor snabbar med minimala kostnader.

EUlogis är här för att göra just det. Eftersom ingen tillverkare eller handlare har fullständig logistisk kapacitet för säkra en kontinuerligt flöde av leveranser när begäran kommer in så är EUlogis den perfekta mötesplatsen för att hitta transportföretag som är redo att transportera produkter från punkt A till punkt B för minimala kostnader och vid angivet datum.

EUlogis skapar en win-win marknad för både lastare och transportföretag!